logo

Fakulteti i Filologjisë

Dokumentet

Titulli i dokumentit: Plani i studimeve të programit Gjuhë dhe Letërsi A pdf
Titulli i dokumentit: Plani i studimeve të programit Gjuhë Shqipe pdf
Titulli i dokumentit: Plani i studimeve të programit Letërsi Shqipe pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Endresa Duraj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Altina Alija 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Entela Dushi 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Ermerinda Zekaj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fahrije Smakiqi 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Besjana Sufaj 14.07.207 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Ilirida Zekaj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Jetmira Zhubaj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Rajmonda Dacaj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Rajmonda Kitaj 14.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Liridona Bajramaj 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Mark Mataj 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Saranda Ferati 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Gresa Koka 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Shpresa Bardhoshi 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Edona Atashi 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Anila Prela 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Arlinda Gjyriqi 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fjoralba Gojani 15.07.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Albulena Veseli 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Flormonda Bajramaj 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Violeta Gashi 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fjolla Asllani 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Mimoza Nushi 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Laundresa Qallakaj 29.09.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Albulena Kabashi 05.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Valentin Mataj 05.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fillojeta Salihu 05.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Liridona Sufaj 05.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Shqiponjë Nikçi 06.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Muradije Duraj 07.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Faket Kuçi 07.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Besarta Sahitaj 07.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Dhurata Alija 07.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Miranda Ibrahimi 13.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Delfina Hajdari 13.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Besarta Llolluni 13.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Mergime Hasani 28.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Mirlinda Dushi 28.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Dafina Musa 28.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fabian Memaj 31.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Haziz Ahmeti 31.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Liridona Osmani 31.10.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Leomir Smajli 01.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Fatlinda Gjocaj 01.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Dafina Berisha 01.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Kaltrina Krelani 07.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Hasan Lala 09.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Ardita Dafota 09.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Rina Eminaj 09.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Dukagjin Geca 09.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Rehana Beqa 17.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Rudina Haxhidauti 17.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Saranda Berisha 20.11.2017 pdf
Titulli i dokumentit: Punim Diplome - Erenik Dujaka 20.11.2017 pdf