Thirrje për të gjithë studentët për aplikim në programin mësimor 15-javor i Kursit të Gjelbër

Thirrje për të gjithë studentët për aplikim në programin mësimor 15-javor i Kursit të Gjelbër

Turning Green është një lëvizje globale e udhëhequr nga studentët e përkushtuar për kultivimin e një planeti të shëndetshëm, të drejtë, përmes edukimit dhe avokimit rreth drejtësisë klimatike, qëndrueshmërisë së mjedisit dhe shëndetit publik.

Kush: Një grup prej 30 studentësh nga vendet dhe kampuset në të gjithë botën;

Çfarë: Një kurs virtual ndër-disiplinor 15-javor për studentët e kolegjit dhe universiteteve për të eksploruar drejtësinë klimatike, qëndrueshmërinë, avokimin dhe shëndetin publik;

Kur: Vjeshtë 2021 (31 Gusht - 16 Dhjetor);

Ku: Klasë dixhitale e Projektit Kursi i Gjelbër;

Pse: Të mobilizojmë gjeneratën tonë të ardhshme të ndryshuesve të guximshëm dhe të sigurojmë një të ardhme të shëndetshme, të drejtë dhe elastike;

Si: Bëni kërkesë për t'u bashkuar me klasën përuruese.

Këtë vjeshtë, udhëheqës të rinj në zhvillim nga e gjithë bota do të angazhohen dhe do të mësojnë nga njëri-tjetri, akademikë, folës, mentorë dhe inovatorë gjatë gjithë këtij studimi të pavarur. Programi mësimor 15-javor i Kursit të Gjelbër do të zgjerojë perspektivat mbi temat kryesore mjedisore, do të ilustrojë kryqëzimet jetike për këtë punë dhe do të theksojë mendimin kritik, udhëheqjen, komunikimin dhe aftësitë profesionale - për të nxitur agjentët e brezit të ardhshëm të ndryshimit me pasion, qëllim dhe fuqi.

Kursi do të lehtësojë diskutimin e thellë, reflektimin domethënës dhe mendimin e përqendruar në zgjidhje për të aktivizuar zërat dhe për të aktualizuar potencialin. Pjesëmarrësit do të përfitojnë nga një përvojë dinamike arsimore, duke fituar njohuri dhe grupe aftësish me zbatim dhe vlerë të përhapur. Këto mësime do të vihen në praktikë përmes një projekti përfundimtar të grupit të veprimit për klimën me ndikim në botën reale.

Me këtë projekt synohet të mblidhet një grup studentësh nga Kosova të cilët janë të motivuar, të cilët do të fuqizohen dhe të bëhen udhëheqës të mjedisit.

Project Green Course 2021

tp-bottom