logo

Fakulteti i Filologjisë

Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë janë:

Prof.Ass.Dr. Kamber  Kamberi, Dekan

Prof.Ass.Dr. Besim  Muhadri

Prof.Ass.Dr. Fridrik  Dulaj

Ligjëruese Afërdita  Kasolli 

Ligjëruese Lendita  Kryeziu 

Mr.Sc. Zeki Morina, PhD cand.

Mr.Sc. Nazli Tyfekçi, PhD cand.

Ass. Pranvera  Osmani

Ass. Florimont  Gojani

Ass. Gentiana  Muhaxhiri

Ass. Elsa Vula

Një përfaqësues nga administrata 

Një përfaqësues nga radhët e studentëve