logo

Fakulteti i Filologjisë

lajm

Njoftim për studentët e Fakultetit të Filologjisë

06/11/2017


Në mbledhjen e Senatit të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" të mbajtur me datë 01.11.2017 është marr vendim që:

Studentët përsëritës të vitit të parë të Fakultetit të Filologjisë - Programi Gjuhë Shqipe,  lejohet të regjistrojnë pa kusht vitin e dytë të studimeve për vitin akademik 2017/2018.
Vendimi

Studentët përsëritës të vitit të parë të Fakultetit të Filologjisë - Programi Letërsi Shqipe,  lejohet të regjistrojnë pa kusht vitin e dytë të studimeve për vitin akademik 2017/2018.
Vendimi

Studentët përsëritës të vitit të dytë të Fakultetit të Filologjisë - Programi Gjuhë dhe Letëtsi Angleze,  lejohet të regjistrojnë pa kusht vitin e tretë të studimeve për vitin akademik 2017/2018.
Vendimi