Others

Title Document
Work placement - Criteria and Performance Indicators Download
Application form Download
Cooperation Agreement with the Assembly of Kosovo Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 24.01.2023 Download
Planprogrami Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2017-2020 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 08.02.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 01.02.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 20.01.2022 Download
Buletini i Fakultetit të Filologjisë 31.08.2021 Download
Development program 2020 -2024 of the Faculty of Philology Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for PROFESSOR Download
Manual of use of the Anti-Plagiarism System - SAP for STUDENTS Download
Fakulteti i Filologjisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Download
Notification of access to official email Download
Student Manual - Virtual Classroom Download
Teacher's Manual - Virtual Classroom Download
Manual of use for students at SMU Download
Manual of use for professor at SMU Download
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Download
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Download
Code of Ethics Download
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Download
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Download
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Download
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Download
tp-bottom