Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet përfundimatre të provimit pranues (Bachelor - afati i dytë, Master - afati i parë) për vitin akademik 2023/2024:

Fakulteti i Filologjisë

Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

Raporti i ankesave

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e dytë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do të bëhet sipas orarit:

1. Fakulteti i Filologjisë me datë 21.09.2023 (në objektin e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë)

  • Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në ora 09:00 - 15:00
  • Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim 09:00 - 15:00
     

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët që fillojnë studimet ne Universitetin "Fehmi Agani" Gjakovë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

tp-bottom