logo

Fakulteti i Filologjisë

messages.Njoftime

news Njoftim për shpërndarje të ID kartelave

Data e publikimit: 23/11/2018

news Njoftim për shpërndarje të ID kartelave

Data e publikimit: 09/10/2017

news Njoftim për regjistrim të semestrit veror

Data e publikimit: 01/03/2017

news Njoftim për shpërndarje të ID kartelave

Data e publikimit: 27/12/2016

news Njoftim rreth fotografimit për ID kartela

Data e publikimit: 12/12/2016

news Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit

Data e publikimit: 07/07/2016

news Njoftim për pushim për festë zyrtare

Data e publikimit: 07/07/2016