Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2019/2020

Dr.  Sabahajdin Cena
Email: [email protected]

Dr. Sc. Qemajl Murati
Email: [email protected]

Ma. Leonora Bruçaj
Email: leonora.bruç[email protected]

Ma. Brikenë Ceraja
Email: [email protected]

Dr. Sc. Bekim Avdijaj
Email: [email protected]

Mr. Sc. Sadik Kamberi
Email: [email protected]

Ma. Diellza Hoxha
Email: [email protected]

Ma. Hana Radoniqi
Email: [email protected]

tp-bottom