Stafi akademik i angazhuar

Stafi akademik i angazhuar në UGJFA për vitin akademik 2020/2021

Dr. Sc. Sabahajdin Cena
Email: [email protected]

Dr. Sc. Qemajl Murati
Email: [email protected]

Dr. Sc. Bekim Avdijaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Senad Neziri
Email: [email protected]

Dr. Sc. Mimoza Pllana Hasani
Email: [email protected]

Dr. Sc. Besa Beqiri Hoxha
Email: [email protected]

Dr. Sc. Astrit Sahitaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Manjolla Brahaj
Email: [email protected]

Dr. Sc. Muhamet Çitaku
Email: [email protected]

Mr. Sc. Sadik Kamberi
Email: [email protected]

Ma. Leonora Bruçaj
Email: leonora.bruç[email protected]

Ma. Brikenë Ceraja
Email: [email protected]

Ma. Hana Radoniqi
Email: [email protected]

Ma. Migena Arllati
Email: [email protected]

Ma. Fahrije Lushi
Email: [email protected]

Ma. Vaide Kqiku Hoxha
Email: [email protected]

Ma. Fahrije Smakiqi
Email: [email protected]

Ma. Blerina Gaxha Rugova
Email: [email protected]

Ma. Rajmonda Daci
Email: [email protected]

Ma. Endresa Duraj
Email: [email protected]

tp-bottom