Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi

Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi

Dekan

Prof.Ass.Dr. Fitor Ollomani

Prof.Ass.Dr. Fitor Ollomani

Profesor asistent

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Profesor i asociuar

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Profesor i asociuar

Prof. Ass. Dr. Muharrem Gashi

Prof. Ass. Dr. Muharrem Gashi

Profesor i Asociuar

Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha

Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha

Profesor i Asociuar

Prof.Ass.Dr. Shqipe Husaj

Prof.Ass.Dr. Shqipe Husaj

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Profesor Asistent

Fakulteti i Filologjisë

Prof. Ass.Dr. Vjollca Dibra

Prof. Ass.Dr. Vjollca Dibra

Profesor Asistent

Fakulteti i Filologjisë

Prof.Ass. Dr. Drita Kadriu

Prof.Ass. Dr. Drita Kadriu

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Profesor Asistent

Ass. Elsa Vula

Ass. Elsa Vula

Asistente

Ass. Yllka Imeri

Ass. Yllka Imeri

Asistente

tp-bottom