Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi

Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi

Dekan

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Profesor i asociuar

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Profesor i asociuar

Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekçi

Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekçi

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Profesor Asistent

Fakulteti i Filologjisë

Prof. Ass. Dr. Senad Neziri

Prof. Ass. Dr. Senad Neziri

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Profesor Asistent

Ass. Yllka Imeri

Ass. Yllka Imeri

Asistente

tp-bottom