Prof. Dr. Kamber Kamberi

Prof. Dr. Kamber Kamberi

Profesor

Prof. Dr. Besim Muhadri

Prof. Dr. Besim Muhadri

Profesor i Rregullt

Prof. Dr. Fridrik Dulaj

Prof. Dr. Fridrik Dulaj

Profesor i Rregullt

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Profesor Asistent

Fakulteti i Filologjisë

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Senad Neziri

Prof. Ass. Dr. Senad Neziri

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Mejreme Ymeri

Prof. Ass. Dr. Mejreme Ymeri

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Shemsi Haziri

Prof. Ass. Dr. Shemsi Haziri

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Petrit Duraj

Prof. Ass. Dr. Petrit Duraj

Profesor Asistent

tp-bottom