Vendime

Titulli Dokumenti
Vendim 05 - 12 - Formohet Komisioni i Ankesave në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim 05 - 11 - Formohet Komisioni Vlerësues për paragrafin II pikat 4 ,5, 6 dhe 7 Shkarko
Vendim 05 - 10 - Formohet Komisioni Vlerësues për paragrafin II PIKAT 1, 2, 3 të konkursit Shkarko
Vendim 05 - 282 - Themelohet Komisioni i Studimeve i Fakultetit të Filologjisë Shkarko
Vendim 05 - 502 - Formohet Komisioni për hartimin e Planit Strategjik në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
Vendim 05 - 06 - Formohet Komisioni per hartimin e manualit për prioritizimin e burimeve për blerjet dhe abonimet e bazë së të dhënave Shkarko
Vendim 05 - 07 - Emërohet Komisioni Disiplinor i Fakultetit të Filologjisë Shkarko
Vendim 05 - 08 - Miratohet Plani Strategjik 2021 - 2025 Shkarko
Vendim 05 - 282 - Për emërimin e anëtarëve të Bordit për Inovacion dhe Ndërmarrësi Shkarko
Vendim 05 - 146 - Për miratim e rekomandimeve të KQSC Shkarko
Vendimi 05 - 405 - Për formimin e Komisionit të Cilësisë në Fakultetin e Filologjisë Shkarko
tp-bottom