Bordi Këshillëdhënës për Ndërmarrësi

Përbërja e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi është:

1. Aida Binishi - Shkolla e gjuhëve angleze, gjermane dhe italiane

2. Enes Toska - GUIDEKS

3. Miranda Macula Shllaku - Drejtoreshë e Sh.M.U. ''Fehmi Agani" Gjakovë

4. Valentin Tanushi - Qendra e Trajnimit ABC

5. Egzon Haxhosaj - ALFA Projekte

6. Hysen Brahimaj - Zyrtar i lartë i DKA-së

7. Arjeta Nikçi - Studente

8. Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi - Prorektore për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projekte - (ex officio)

9. Prof. Ass. Dr. Elsa Vula - Senatore - (ex officio)

10. Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha - Dekan i Fakultetit të Filologjisë - (ex officio)

11. Arianit Kupa - Zyrtar Ligjor - Fakulteti i Filologjise - (ex officio)

Vendimi për themelimin e Bordit Këshillëdhënës për Ndërmarrësi, Fakulteti i Filologjisë

tp-bottom