Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë janë:


Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha, Dekan

Prof. Dr. Kamber Kamberi

Prof. Dr. Besim Muhadri

Prof. Dr. Fridrik Dulaj

Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi

Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu

Prof. Ass. Dr. Senad Neziri

Prof. Ass. Dr. Elsa Vula

Prof. Ass. Dr. Gentiana Muhaxhiri

Prof. Ass. Dr. Petrit Duraj

Ass. Pranvera Osmani

Ass. Yllka Imeri

Ass. Lorina Pervorfi

Ass. Saranda Buzhala

Ass. Hana Qurdina

Një përfaqësues nga administrata 

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

 

tp-bottom