Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë janë:

Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi, Dekan

Prof.Asoc.Dr. Labinot Berisha, Prodekan

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Prof.Ass.Dr. Nazli Tyfekçi

Prof.Ass.Dr. Sazan Kryeziu

Prof.Ass.Dr. Mimoza Hasani Pllana

Prof.Ass.Dr. Senad Neziri

Prof.Ass.Dr. Elsa Vula

Dr. Sc. Gentiana Muhaxhiri

Ass. Pranvera Osmani

Ass. Yllka Imeri

Ass. Lorina Pervorfi

Ass. Saranda Buzhala

Një përfaqësues nga administrata 

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

 

tp-bottom