Këshilli i Fakultetit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë janë:

Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi, Dekan

Prof.Asoc.Dr. Besim Muhadri

Prof.Asoc.Dr. Fridrik Dulaj

Prof.Asoc.Dr. Labinot Berisha

Prof.Ass.Dr. Shqipe Husaj

Prof.Asoc.Dr. Muharrem Gashi

Prof.Ass.Dr. Fitor Ollomani

Dr.Sc. Nazli Tyfekçi

Ass. Pranvera Osmani

Ass. Gentiana Muhaxhiri

Ass. Elsa Vula

Ass. Yllka Imeri

Ass. Saranda Buzhala

Ass. Lorina Pervorfi

Një përfaqësues nga administrata 

Një përfaqësues nga radhët e studentëve

 

tp-bottom