Parlamenti i Studentëve

Anëtarët e Parlamentit të Studentëve të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" janë:

Ellza Podrimqaku
Kryetar i Parlamentit, Senator Ex-officio 

Mejreme Hakaj
Sekretar i Përgjithshëm 

Florentina Berisha
Senator i Parlamentit Studentor

Korab Lahaj
Nënkryetar 

Erion Hajdinaj
Nënkryetar 

Mejreme Hakaj
Anëtare

Fitore Tahiraj
Anëtare

Azem Halili
Anëtar

Floralba Rexhaj
Anëtare

Donart Koci
Anëtar

tp-bottom