logo

Fakulteti i Filologjisë

lajm

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

23/09/2016

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në bazë të nevojave të Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2016/2017:

Konkursi