Rezultatet përfundimtare të provimit pranues (Baçelor - afati i dytë dhe Master - afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues (Baçelor - afati i dytë dhe Master - afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Programi Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

 

Raporti i ankesave

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e dytë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet sipas orarit:

Fakulteti i Filologjisë me datë 27.09.2022 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë) nga ora 9:00 - 15:00

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët shtetas te Republikës se Kosovës qe fillojnë studimet ne Universitetin e Gjakovës, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

tp-bottom