Thellohet bashkëpunimi në mes të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Thellohet bashkëpunimi në mes të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Në vazhdën e bashkëpunimit intensifikohen takimet e përbashkëta në aktivitetet akademike, si në organizimet dhe pjesëmarrjet e ndërsjella të Konferencave Shkencore, këmbimin e përvojave në mësimdhënie, mbajtjen e cikleve të ligjëratave në njësitë përkatëse, etj. Fakulteti i Filologjisë i UFAGJ-së, me Fakultetin e Shkencave Shoqërore të USHLG-së, vazhdojnë  bashkëpunimin edhe në udhëheqjen (mentorimin) e temave të diplomës të nivelit Master (në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë USHLG) dhe temave të diplomës të nivelit Bachelor (në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë të UFAGJ-së).

Fotot e lajmit

tp-bottom