UFAGJ hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve Baçelor në vitin akademik 2023/2024

UFAGJ hap konkurs për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve Baçelor në vitin akademik 2023/2024

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë ka hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve baçelor për vitin akademik 2023/2024.

UFAGJ në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2023/2024, do të regjistrojë 400 studentë, në programet si më poshtë:
 

 

Aplikimi në platformën online smu.uni-gjk.org do të jetë i hapur prej datës 11.07.2023 deri më datë 18.07.2023 në ora 16.00.

KONKURSI


APLIKO ONLINE

tp-bottom