Rezultatet preliminare të provimit pranues (Bachelor - afati i tretë, Master - afati i dytë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues (Bachelor - afati i tretë, Master - afati i dytë) për vitin akademik 2023/2024

Rezultatet preliminare të provimit pranues (Bachelor - afati i tretë, Master - afati i dytë) për vitin akademik 2023/2024

Fakulteti i Edukimit

            Programi Fillor

            Programi Parashkollor - Nuk ka kandidatë

 

Fakulteti i Filologjisë

            Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

            Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

 

Fakulteti i Mjekësisë

            Programi Infermieri

            Programi Shëndet Publik

            Programi Fizioterapi

            Programi Menaxhim Shëndetësor (Master) - nuk ka kandidatë

 

Fakulteti i Shkencave Sociale

            Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale - nuk ka kandidatë

 

Afati i ankesave është deri më datën 02.10.2023 në ora 16:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 03.10.2023) do të regjistrohen dhe fotografohen për ID kartelë sipas orarit në objektin e Fakultetit të Mjekësisë:

Fakulteti i Edukimit - datë 04.10.2023 nga ora 09:00 - 15:00  (në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

Fakulteti i Shkencave Sociale - datë 04.10.2023 nga ora 09:00 - 15:00  (në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

Fakulteti i Filologjisë - datë 04.10.2023 nga ora 09:00 - 15:00 (në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

Fakulteti i Mjekësisë - datë 04.10.2023 nga ora 09:00 - 15:00 (në objektin e Fakultetit të Mjekësisë)

tp-bottom