Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2024

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Janarit 2024

Njoftojmë studentët e Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Janarit 2023 do jetë nga data 16 Janar - 22 Janar 2024

Ndërsa, provimet mbahen nga 23 Janar - 14 Shkurt 2024 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Manuali i SMU për studentë

 

tp-bottom