Udhëheqësit e Programeve

Prof.Ass.Dr. Fitor Ollomani

Udhëheqës për Programin Gjuhë Shqipe
 

Prof.Ass.Dr. Labinot Berisha

Udhëheqës për Programin Letërsi Shqipe
 

M.Sc. Nazli Tyfekçi

Udhëheqëse për Programin Gjuhë dhe Letërsi Angleze

tp-bottom