Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Programi Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim

Raporti i ankesave

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e parë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do të bëhet sipas orarit:

Fakulteti i Filologjisë me datë 27.07.2022 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

Programi Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në ora 09:00 - 15:00

Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim në ora 09:00 - 15:00

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët që fillojnë studimet ne Universitetin "Fehmi Agani" Gjakovë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

tp-bottom